GIẢI HỌC SINH - SINH VIÊN - HĐH - KHU VỰC HOÀNG MAI MỞ RỘNG 2018
Khai mạc 01/03/2018 - 18:15 PM Tại Sân Bóng 226 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai

1 => Điều Lệ Giải Đấu

2 => Nộp/Quản Lý Hồ Sơ

Hạn Nộp Hồ Sơ
Hết ngày 23/02/2018
Mỗi đội đăng kí tối thiểu
10 cầu thủ
Mỗi đội đăng kí tối đa
20 cầu thủ
Ảnh Thẻ Cầu Thủ
* bắt buộc
Ảnh CMND/Hộ chiếu
* bắt buộc

Trận đấu

Video

Giải thưởng